UDDs arbetsgrupp

Arbetsgruppen för Upphandlingsdialog Dalarna består avrepresentanter från en rad olika organisationer, myndigheter och sakkunskap när det gäller offentlig upphandling i Dalarna.     

Det är vi i arbetsgruppen som driver Upphandlingsdialog Dalarna.


Klicka på namnet för att se bild och läsa mer om:

ARBETSGRUPPEN

Kerstin Angberg Morgården, processledare UDD
Anders Karlin, Upphandlingscenter Falun-Borlänge
Bengt Sundgren, Coompanion Dalarna  
Irené Svedjelöv, projektkommunikatör UDD
Region Dalarna
Karin Ringsby, Företagarna Dalarna
Pirjo Gustafsson, Lantbrukarnas Riksförbund
Ronny Svensson, sakkunnig

SAMARBETSPARTNERS

Malin Croner, Dalarna Business
Erika Hinz, Dalarna Science Park 
 

 

 ARBETSGRUPPEN


  
Kerstin Angberg Morgården
Processledare, Länsstyrelsen Dalarna
Tel: 010 – 225 02 76
E-post: kerstin.angberg-morgarden@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/dalarna

 

Leder och samordnar UpphandlingsDialog Dalarna. Länsstyrelsen Dalarna har under ett flertal år prioriterat arbetet med att skapa bättre förutsättningar för mindre företag att lägga anbud och delta i offentlig upphandling.

– Offentlig upphandling är inte bara en rent ekonomisk fråga, den kan också innebära stora mänskliga värden. Offentlig upphandling är därför även ett kraftfullt styrmedel för miljö, social rättvisa, jämlikhet och tillgänglighet.

Åter uppAnders Karlin Anders Karlin
Chef, UpphandlingsCenter, Falun Borlänge-regionen
Tel: 0240-866 09
E-post: anders.karlin@ludvika.se
Hemsida: www.upphandlingscenterfbr.se

UpphandlingsCenter är sedan fem år tillbaka en gemensam upphandlingsorganisation för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika, Säter och Hedemora kommuner, med tillhörande bolag och förbund. Målet är affärsnytta och att undvika att samma arbete utförs på flera håll.

– Dialogen i upphandling ska stärkas. En tydlig ambition med kommunernas upphandling ska vara att små och medelstora företag får möjlighet att delta som anbudsgivare. Företagare som svarar på upphandlingar ska känna sig väl till mods med hur uppdrag, behov och kravspecifikationer beskrivs.

Åter upp Bengt SundgrenBengt Sundgren
Rådgivare och projektledare, Coompanion Dalarna
Tel: 0243-193 15, 070-561 17 05
E-post: bengt@coompanion.se
Hemsida: www.coompanion.se

 

Coompanion Dalarna är en ekonomisk förening med ca 70 medlemmar bland kooperativ, organisationer, banker och kommuner. Uppgiften är rådgivning inom kooperativa affärsområden och att utveckla företagande inom den sociala ekonomin.

– Offentlig upphandling är ett viktigt redskap för den regionala och lokala utvecklingen där den sociala ekonomin och olika sociala företag spelar en viktig roll. Men för att nå resultat krävs dialog, metodutveckling och utbildning. Det är också viktigt med inspiration av goda exempel där man genomfört offentlig upphandling med samhälls- och sociala hänsyn.
 

Åter upp
                                       

Irene Svedjelöv
Projektkommunikatör Länsstyrelsen Dalarna
Tel: 010-225 02 03
E-post: irene.svedjelov@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/dalarna

Projektmedarbetare i UDD. Hanterar webb, sociala media med mera. Administrerar seminarier, material och trycksaker.

 

Åter upp
  
Karin Ringsby Karin Ringsby
Ordförande, Företagarna Dalarna
Tel: 070-603 39 00
E-post: karin.ringsby@foretagarna.se

Hemsida: www.foretagarna.se

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och företräder över 70 000 företagare i olika branscher.

– Alltför få mindre företag deltar i offentliga upphandlingar. De viktigaste orsakerna till att de avstår är krångel och för stora kontrakt.

Åter upp


Pirjo GustafssonPirjo Gustafsson
Företagsutvecklare, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
Tel: 0771-573 573 (växel) eller 026-24 59 77
E-post: pirjo.gustafsson@lrf.se
Hemsida: www.lrf.se

 

LRF är en politiskt obunden intresse- och företagarorganisation för jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring och andra företagare med bas i landsbygden.

– LRF har en devis: ”Vi får landet att växa”. Livsmedelsupphandling är en självklar del i det. Många LRF-medlemmar bedriver även olika typer av entreprenadverksamhet och erbjuder varor och tjänster som upphandlas av kommuner, stat och landsting. LRF vill vara en aktiv partner i UDD för att delta i arbetet med att hitta intressanta lösningar för den offentliga sektorn som gynnar invånarna och företagarna inom de gröna näringarna i Dalarna.  
  

Åter upp

Ronny SvenssonRonny Svensson
Sakkunnig inom upphandling och landsbygdsutveckling
Tel: 0247-138 40, 070-563 22 17
E-post: ronny@bergslagsgruppen.se

 

Ronny Svensson har bland annat varit lärare och forskare på KTH och sekreterare i de små kommunernas samarbetsorganisation SmåKom 1989- 2012. Han har deltagit i flera statliga utredningar och skrivit en mängd artiklar och ett 10-tal debatt- och faktaböcker kring landsbygd och regional utveckling. Flitig debattör i landsbygdsfrågor.

– I mitt arbete med landsbygdens små och medelstora kommuner har jag blivit medveten om att offentliga upphandlare behöver ett kontinuerligt kunskapsstöd för att kunna upphandla varor och tjänster av hög kvalitet till bästa möjliga pris. Den offentliga upphandlingen behöver utvecklas för att ge de små leverantörerna samma möjligheter att konkurrera som de stora företagen om offentliga uppdrag.

Åter upp


   SAMARBETSPARTNERSErika Hinz

Administrativ chef, Dalarna Science Park
Tel: 070-557 77 67
E-post: erika.hinz@dalarnasciencepark.se
Hemsida: www.dalarnasciencepark.se/

Dalarna Science Park är en innovationsarena som stödjer utveckling av människor och företag med tillväxtambitioner. 

– Dalarna Science Park arbetar för att främja innovation och förnyelse i Dalarna. Vi vill genom UDD medverka till att skapa större förutsättningar för regionala företag med innovativa lösningar att delta i offentliga upphandlingar.  

Åter upp


  
Malin Croner
Verksamhetschef, Dalarna Business
Tel: 070-550 94 50
E-post: malin.croner@dalarnabusiness.se
Hemsida: www.dalarnabusiness.se

 

Dalarna Business är med i UDD dels för att kunna förmedla kunskap till affärsnätverket samt bidra till att förenkla processen kring offentlig upphandling.

Åter upp