UDDs arbetsgrupp

Arbetsgruppen för Upphandlingsdialog Dalarna består av representanter från en rad olika organisationer, myndigheter och sakkunskap när det gäller offentlig upphandling i Dalarna.     

Det är arbetsgruppen som driver Upphandlingsdialog Dalarna. Medlemmarna har varierat något sedan starten. Från och med januari 2020 ser arbetsgruppen ut så här:

ARBETSGRUPPEN

Kerstin Angberg Morgården, processledare UDD
Länsstyrelsen Dalarna
Tel: 010 – 225 02 76
E-post: kerstin.angberg-morgarden@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/dalarna

Anders Karlin, Upphandlingscenter Falun-Borlänge
Chef, UpphandlingsCenter, Falun Borlänge-regionen
Tel: 0240-866 09
E-post: anders.karlin@ludvika.se
Hemsida: www.upphandlingscenterfbr.se

Bengt Sundgren, Coompanion Dalarna  
Rådgivare och projektledare, Coompanion Dalarna
Tel: 0243-193 15, 070-561 17 05
E-post: bengt@coompanion.se
Hemsida: www.coompanion.se

Karin Hansson, Upphandlingschef
Mora kommun
Tel: 0250-260 00 (växel)
E-post: karin.hansson@mora.se
Hemsida: www.Morakommun.se

Irené Svedjelöv, projektkommunikatör UDD
Länsstyrelsen Dalarna
Tel: 010-225 02 03
E-post: irene.svedjelov@lansstyrelsen.se
Hemsida: www.lansstyrelsen.se/dalarna

Jan Svenonius, Region Dalarna
T.f ekonomichef

Eva Cooper, Regionchef Företagarna Dalarna
E-post: eva.cooper@foretagarna.se

Karin Ringsby, Ordförande Företagarna Dalarna
Tel: 070-603 39 00
E-post: karin.ringsby@foretagarna.se
Hemsida: www.foretagarna.se

  
Pirjo Gustafsson, Lantbrukarnas Riksförbund
Företagsutvecklare, LRF
Tel: 0771-573 573 (växel) eller 026-24 59 77
E-post: pirjo.gustafsson@lrf.se
Hemsida: www.lrf.se

Joel Flores, projektekonom
Länsstyrelsen Dalarna
E-post: Joel.flores@lansstyrelsen.se

SAMARBETSPARTNERS

Malin Croner, Dalarna Business
Erika Hinz, Dalarna Science Park 
Gunnar Lyckhage, Upphandlingsexpert OnLine förlag