Metodutveckling

Tidigare utvecklingsarbeten inom Upphandlingsdialog Dalarna har varit inriktat på administration och logistik,  direktupphandling och tidig dialog. Under denna projektperiod (2018-2020) kommer UDD att, från en direkt uppmaning från deltagande kommuner och organisationer i Dalarna, fokusera kring tre områden i den Nationella upphandlingsstrategin.

Område 5: En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar.

Område 6: En miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling.

Område 7: Offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.