Innovationsupphandling

Innovationsupphandling innebär att upphandla helt nya lösningar som ännu inte finns på marknaden.

Innovationsupphandling är också ett av Upphandlingsdialog Dalarnas prioriterade områden under 2018-2020. Vi kommer i samverkan med Dalarna Science Park och projektet SPINN att arrangera seminarier, workshops samt ta fram skrifter kring detta tema. 

Läs mer om SPINN

En dalamodell för upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar

Att offentlig upphandling ska ses som en strategisk fråga för att bidra till att marknaden utvecklar lösningar på viktiga samhällsutmaningar visas tydligt av regeringen i den Nationella upphandlingsstrategin mål 5 - En offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar. Av de sju målen i strategin är det just detta mål som, trots ambitionerna, lyckats sämst.

Med denna rekommendation från Upphandlingsdialog Dalarna vill vi sudda ut frågetecknen, och visa att det är fullt möjligt att upphandla innovativt och utvecklande och att det inte behöver handla om gigantiska komplexa upphandlingar utan snarare om ett nytänkande vid varje typ av inköp, utifrån de egna verksamheternas behov.

Modellen är framtagen i samverkan med flera organisationer och två rådslag i länet.

En dalamodell för upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar. 592 kb, 12 sidor
 

Att upphandla innovation


Innovationsvänlig upphandling
Innovationsvänlig upphandling innebär att köparen aktivt uppmuntrar alternativa produkter och tjänster. Produkterna kan vara baserade på nya innovationer som finns på marknaden eller så utvecklade att de är ett alternativ till etablerade produkter. Det kan också handla om produkter och tjänster som innebär nya lösningar eller andra alternativa sätt att utföra en tjänst.

Läs mer om Innovation på Upphandlingsmyndigheten

Mer information om innovationsupphandling:

 

Innovationsupphandling hos Upphandlingsmyndigheten