Innovationsupphandling

Innovationsupphandling innebär att upphandla helt nya lösningar som ännu inte finns på marknaden.

Innovationsupphandling är också ett av Upphandlingsdialog Dalarnas prioriterade områden under 2018-2020. Vi kommer i samverkan med Dalarna Science Park och projektet SPINN att arrangera seminarier, workshops samt ta fram skrifter kring detta tema. 

Syftet är att ta fram en rekommendation: En dalamodell för upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar.

Läs mer om SPINN

Att upphandla innovation


Innovationsvänlig upphandling
Innovationsvänlig upphandling innebär att köparen aktivt uppmuntrar alternativa produkter och tjänster. Produkterna kan vara baserade på nya innovationer som finns på marknaden eller så utvecklade att de är ett alternativ till etablerade produkter. Det kan också handla om produkter och tjänster som innebär nya lösningar eller andra alternativa sätt att utföra en tjänst.

Läs mer om Innovation på Upphandlingsmyndigheten

Mer information om innovationsupphandling:

 

Innovationsupphandling hos Upphandlingsmyndigheten