Innovationsupphandling

Innovationsupphandling innebär att upphandla helt nya lösningar som ännu inte finns på marknaden.

Innovationsupphandling är också ett av Upphandlingsdialog Dalarnas prioriterade områden under 2018-2020. Vi kommer i samverkan med Dalarna Science Park och projektet SPINN att arrangera seminarier och workshops och ta fram skrifter kring detta tema. 

Syftet är att ta fram en rekommendation: En dalamodell för upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar


Att upphandla innovation

Innovationsvänlig upphandling
Innovationsvänlig upphandling innebär att köparen aktivt uppmuntrar alternativa produkter och tjänster. Produkterna kan vara baserade på nya innovationer som finns på marknaden eller så utvecklade att de är ett alternativ till etablerade produkter. Det kan också handla om produkter och tjänster som innebär nya lösningar eller andra alternativa sätt att utföra en tjänst.

Projekttävling
En tävling som är öppen för alla i syfte att förvärva en ritning eller en projektbeskrivning. En jury utser det vinnande bidraget.
27 september 2018

Innovationsupphandling,
alla pratar om det, men hur går det till?

Välkommen till Dalarna Science Park, ett seminarium ominnovationsupphandling i Borlänge. Läs mer här.