Direktupphandling

Besökare på ett seminarium

​Under de seminarier, enkätundersökningar, rådslag och andra möten i Dalarnas län, som Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) arrangerade under 2015-2016,  framkom det tydligt att direktupphandlingar behöver göras öppnare och mer tillgängliga för de små företagen och enklare för de som ska göra en direktupphandling.

Det fanns en bred enighet i att ta fram en dalamodell för direktupphandling med förslag på rekommendationer, policy, riktlinjer, rutiner och ägardirektiv, då direktupphandlingarna behöver göras öppnare och mer tillgängliga för de små företagen och enklare för beställaren.

Resultatet blev En dalamodell för direktupphandling.

Nya möjligheter

I de diskussioner som växt fram i Dalarna kring direktupphandling har vi frågat följande:

  • Hur enkel kan man göra en direktupphandling?
  • Är direktupphandling ett verktyg som kan användas strategiskt?
  • Kan vi använda direktupphandling på ett smartare sätt som ett verktyg för näringslivsutveckling i Dalarna?
  • Kan direktupphandling rentav ses som en systemfunktion för hela Dalarna, när det gäller mål och samhällsutmaningar, ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar tillväxt i ett regionalt perspektiv?

Lärseminarier
Parallellt med seminarier, enkätundersökningar, rådslag och andra möten har Upphandlingsdialog Dalarna under 2016-2017 i samverkan med länets samtliga kommuner, arrangerat ett 15-tal så kallade lärseminarier för länets småföretagare. Syftet med dessa har varit att ge grundläggande kunskaper och verktyg så att fler företag kan lämna anbud och göra affärer med den offentliga sektorn. Under dessa seminarier har synpunkter framförts från företagare om bland annat vikten av enkla mallar, tydliga rutiner och tidig dialog när det gäller direktupphandlingar. 

En dalamodell för direktupphandling